College6vraag9

Wat wordt bedoeld met disinhibitie?

Antwoord:

Zie college 3 vraag 13: disinhibitie is inhibitie van inhibitie.

Waarom is disinhibitie selectief?

Antwoord:

Omdat bij disinhibitie niet de stimulus bepaalt of cellen actief worden, maar de disinhibitie zorgt er specifiek voor wát geactiveerd wordt (door middel van het inhiberen van inhibitie). Zo hoeft niet alles actief te worden (zoals gebeurt bij excitatie).

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License