College6vraag25

Geldt dit ook voor de zin The man who writes ducks out on weekend? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee. Hoewel dit wel een ambigue zin is, zal iemand niet snel de zin ontleden als The man, who writes ducks, out on weekend … maar zal gelijk The man, who writes, ducks out on weekend lezen.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License