Vraag 23

Wat is een garden path sentence?

Antwoord:

Een zin waarbij 2 of meer woorden normaal samen altijd een bepaalde betekenis hebben, maar in deze specifieke zin een andere betekenis. Zodat je om de tuin geleid wordt met wat er met de zin bedoeld wordt.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License