College6vraag21

Waarom is de zin Time flies like an arrow ambigue?

Antwoord:

De woorden "time" "flies" "like" en "arrow" kunnen allemaal verschillende betekenissen hebben. "Time","flies" en "arrow" kunnen bijvoorbeeld zelfstandig naamwoorden, maar ook werkwoorden zijn. De combinatie van die verschillende betekenissen maken ook kloppende zinnen.

Geldt dit ook voor de zin Fruit flies like a banana?

Antwoord:

Nee.

Edit: is dit niet andersom? Fruit flies like a banana is ambigue, omdat dit zowel 'fruit vliegt als een banaan' als 'fruit vliegjes houden van bananen' kan betekenen. Maar zoiets als een 'tijdvliegje' bestaat niet, dus aan time flies like an arrow kan geen tweede betekenis verbonden worden.

Edit 2: Beide zinnen zijn ambigu; er zijn meerdere interpretaties mogelijk. We zien ze alleen niet even makkelijk. Context speelt in deze gevallen, zoals altijd eigenlijk, een sterke rol.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License