College6vraag19

Wat ontstaat er zonder conditional connections bij (een poging tot) variable binding met cell assemblies? Waarom mislukt variable binding in dat geval?

Antwoord:

Alles (alle betekenissen en mogelijkheden) wordt geactiveerd en dat zou tot heel veel verwarring leiden. Om weer even het voorbeeld van taal te nemen: Men weet dan niet meer op welke plek wat hoort (wie geeft nou wat en wie krijgt nou wat in het voorbeeld van John en Mary).

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License