College6vraag12

Wat is het belang van grounded representations?

Antwoord:
Zonder grounding is er geen betekenis, grounding zijn de connecties die het heeft. Kat met dier, haar, warm, klein, zacht, eigenzinnig etc.

Grounded respresentations zorgt ervoor dat je niet dezelfde dingen op verschillende plekken in je hersenen dumpt. Stel je edit straks dit antwoord. Dan wordt er voor gezorgd dat niet nog iemand dat kan doen, want anders heb je twee versies die niet op dezelfde plek terug kunnen komen. Grounded reps zorgen ervoor dat als je iets leert over katten dat het aan je katten kapstok wordt gehangen en dat er niet een nieuwe katten kapstok wordt gemaakt voor een stukje info.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License