College6vraag11

Wat zijn grounded representations?

Antwoord:

Grounded representation betekent dat de representatie van objecten (of eigenlijk alles..) in de hersenen op een vaste plek liggen. Zodanig dat naarmate je meer leert over het object, er vanaf andere neuronen sterkere connecties komen met de neuronen die dat bepaalde object representeren.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License