College6vraag10

Noem drie belangrijke kenmerken (features) die je bij menselijke cognitie zou kunnen onderscheiden.

Antwoord:

Productivity, Dynamics en Grounding.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License