College3

Wat zijn de voordelen die (biologische) feedforward netwerken hebben voor visuele perceptie?

Antwoord:

De voordelen zijn: snelle categorisatie, voor een nieuwe taak een nieuw netwerk; werken parallel voor bijvoorbeeld vorm, kleur en lokatie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License