College6

Lijst met vragen college 6

 1. Benoem de drie postulaten van Hebb.
 2. Wat is Hebbian learning? Welk leermechanisme uit de neurowetenschap hoort daarbij?
 3. Wat is een cell assembly zoals bedoeld door Hebb?
 4. Wat is een phase sequence van cell assemblies zoals bedoeld door Hebb? Wat is de rol van deze phase sequences in cognitie?
 5. Welk gedeelte van de activiteit kun je relateren aan een (locale) cell assembly? Waarom? (grafiekje)
 6. Wat wordt bedoeld met gating?
 7. Waarom is gating met dopamine globaal en diffuus?
 8. Welke vorm van gating is locaal en selectief?
 9. Wat wordt bedoeld met disinhibitie? Waarom is disinhibitie selectief?
 10. Noem drie belangrijke kenmerken (features) die je bij menselijke cognitie zou kunnen onderscheiden.
 11. Wat zijn grounded representations?
 12. Wat is het belang van grounded representations?
 13. Hoe kun je phantom sensations relateren aan grounded representations?
 14. Wat wordt bedoeld met de productiviteit (compositionaliteit) van cognitie?
 15. Geef een voorbeeld van productiviteit (compositionaliteit) in taal. Wat is de betekenis van het woord “compositionaliteit” in dit verband?
 16. Wat is variable binding?
 17. 2 vragen over disinhibitie schema
 18. Waarom zijn conditional connections (gating circuits) nodig voor variable binding met cell assemblies?
 19. Wat ontstaat er zonder conditional connections bij (een poging tot) variable binding met cell assemblies? Waarom mislukt variable binding in dat geval?
 20. Wat is ambiguïteit?
 21. Waarom is de zin Time flies like an arrow ambigue? Geldt dit ook voor de zin Fruit flies like a banana?
 22. Wat zegt de verwerking van ambigue zinnen over menselijke cognitie?
 23. Wat is een garden path sentence?
 24. Waar in de zin The man who hunts ducks out on weekend ontstaat een garden path? Waarom daar?
 25. Geldt dit ook voor de zin The man who writes ducks out on weekend? Zo nee, waarom niet?
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License