College5vraag8

Waarom zijn de patronen energie minima van het netwerk? Leg daarbij uit wat bedoeld wordt met het begrip attractor.

Antwoord:

Een netwerk streeft naar het verlagen van de energie. Op het laagst mogelijke punt komt de evolutie van het netwerk tot stilstand (in een energiedal, zie grafiek). In zulke energieminima is het netwerk stabiel en is er dus sprake van een patroon. De toestand die correspondeert met een energieminimum staat bekend als attractor omdat deze de activiteit van het netwerk dynamisch gezien naar zich toe trekt.

Wat wordt bedoeld met een spurious pattern. Hoe ontstaan deze patronen? Waarom zijn deze patronen storend voor het gedrag van een ANN?

Antwoord:

Een SP is een lokaal minimum. Het is geen echt (intentioneel) patroon, maar ongewenst aangeleerde combinatie van patronen. Wanneer een ANN eenmaal in een SP zit kan het niet meer verder evolueren naar een echt patroon en zo verliest het netwerk zijn vermogen om zijn opgeslagen patronen weer op te halen.

Beschrijf de evolutie van de ANN als het netwerk begint in toestand A (pijl). Zelfde voor B en C.

Antwoord:

A gaat naar P1. B gaat naar SP. C gaat naar P3.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License