College5vraag7

Hoe bepaalt de energie E van een deterministisch ANN de evolutie van dat netwerk?

Antwoord:

De energie Ei van een neuron i wordt bepaald door wat de rest van het netwerk ‘zegt’ en wat het neuron zelf ‘zegt’. Wanneer de activatie van een neuron i verandert van -1 naar 1 of van 1 naar -1 dan wordt ∆Ei = < 0. Wanneer de activatie van neuron i niet verandert blijft ∆Ei = 0. (deterministisch)
Het netwerk verandert zijn toestand van activatie alleen als het zijn energie kan verlagen en zo evolueert het netwerk tot een energieminimum. De toestand die correspondeert met een energieminimum en staat bekend als de attractor omdat deze de activiteit van het netwerk naar zich toe trekt.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License