College5vraag4

Hoe luidt de Hebb regel zoals die bij ANN's wordt gebruikt?

Antwoord:

wij= 1/N * ni * nj. Hierin is wij het gewicht van de connectie tussen de neuronen ni en nj en deze wordt bepaald door de activiteit van ni en nj met elkaar te vermenigvuldigen en te delen door het aantal neuronen (N). Tevens geldt wij= wji. Deze regel wordt gebruikt om de gewichten bij de verbindingen te bepalen.

Neuronen (bijvoorbeeld de neuronen ni en nj) gaan zich op elkaar instellen als zij tegelijkertijd actief zijn.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License