College5vraag3

Hoe bepaalt het locale veld van een neuron de toestand van die neuron?

Antwoord:

Het lokale veld van een neuron ni bepaalt zijn toestand door de som van het product te nemen van de activiteit van de overige neuronen met de gewichten op de takken tussen ni en deze overige neuronen.
Als het lokale veld onder de 0 uitkomt, wordt de neuron geremd (-1 of inhibition). Als het lokale veld boven 0 uitkomt wordt het neuron geactiveerd (+1 of activation). Het lokale veld bepaalt dus of de neuron actief wordt of niet.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License