College5vraag22

Wat zegt onderstaand figuur over het vermogen van de hippocampus tot pattern completion?

(Figuur op BB)

Recall is met name van belang bij het onderscheiden van geleerde items en erg erop lijkende lokazen. In het plaatje is te zien dat bij toenemende lokaas-gelijkheid de kans steeds groter wordt dat de hippocampus onterecht een recall geeft. Oftewel wanneer de lokazen een groot deel van matching recall veroorzaken, maar geen mismatching recall. Dit betekent dat de hippocampus de patroonseparatie doet met behulp van patroonaanvulling/-correctie: wanneer een patroon grote gelijkenissen met een distractor vertoont, is de kans groter dat de verschillen tussen de distractor en het aangeleerde item veroorzaakt zijn door ruis of onvolledigheid.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License