College5vraag21

(voor figuur zie BB)
Waarom is de hippocampus beter dan de MTLC bij dit soort taken?

Antwoord:

Het hippocampus recall signaal wordt pas geactiveerd wanneer de gepresenteerde items (meer dan 60%/voor een groot deel) overeenkomen met geleerde items. Verder heeft de hippocampus ook baat bij het feit dat sommige distractors pattern completion aanroepen: wanneer de opgehaalde informatie niet overeenkomt met de waargenomen informatie, wordt de voorgestelde overeenkomst (dat de distractor het aangeleerde item zou zijn) verworpen.
De MTLC is slechter in deze taak omdat dit hersengebied voornamelijk bekendheid (familiarity) met een stimulus voor zijn rekening neemt. Het categoriseert stimuli naar regelmatigheden en algemene structuren. Zo komt het dat de MTLC minder goed is in het maken van marginale onderscheiden.

Waarom gaat de performance van de hippocampus uiteindelijk toch ook naar beneden?

Antwoord:

Bij te grote overlap tussen de stimuli verliest de hippocampus zijn patroonseparerend vermogen.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License