College5vraag20

Wat zegt paneel A in dit figuur over de attractor dynamics van de hippocampus (i.e., het feit dat de hippocampus patronen als attractors opslaat)?

Antwoord:

Je ziet 2 toppen in het figuur, dus duidelijk onderscheid tussen 2 patronen/attractoren. Dit gedrag wordt veroorzaakt door de eigenschappen van de energiefunctie E, waarbij het netwerk een zo laag mogelijk energieniveau probeert te bereiken. De piek bij 0.00 representeert de niet herkende stimulus; de piek rond de 0.6 de wèl herkende stimulus.

Wat zegt het verschil tussen paneel A en paneel B over het vermogen van hippocampus tot pattern separation?

Antwoord:

Bij te grote overlap tussen de input patterns, verliest de hippocampus zijn vermogen tot patroonscheiding.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License