College5vraag2

Wat wordt bedoeld met het locale veld van een neuron?.

Antwoord:

De factor hi (t) is het locale veld van neuron ni op tijdstip t Dit locale veld is de invloed van alle andere neuronen in de ANN op neuron ni.
Het is de som van alle activiteit die de andere neuronen naar een neuron (dus: de som van het product van de activiteit van alle neuronen met de gewichten op de verbindingen tussen ni en deze overige neuronen) zenden en die uitkomst is het lokale veld van die neuron (bijv. +1 of -1).

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License