College5vraag19

Leg uit hoe uit onderstaand figuur blijkt dat de hippocampus beter dan de MTLC in staat is tot pattern separation.

Antwoord:

Bij “pattern separation” is de “input overlap” groter dan de “representatie overlap” (diagonaal lijn in figuur op BB). Je ziet dat bij dezelfde input overlap de hippocampus een lagere representatie overlap geeft dus groter onderscheidend vermogen heeft.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License