College5vraag18

Leg (globaal) uit hoe de hippocampus in staat is tot pattern completion.

Antwoord:

EC-in→CA3→CA1→EC-out. De invoer vanuit de EC gaat naar CA3. De actieve units van de CA3 zijn met elkaar verbonden en met een kopie in de CA1 regio (dat gaat beide via HL). De representatie van CA1 wordt vergeleken met die van EC-out en zo (via een terugkoppeling met CA1) kan de representatie vergeleken worden met die van CA3 en zo nodig daar worden aangevuld. Dus CA1 dient als een vertaalcenter tussen CA3 en de EC.

Door positieve feedback vanuit CA3 in de hippocampus naar zichzelf, worden de units in CA3 en CA1 extra geactiveerd. Deze extra activatie wordt gebruikt voor een betere recall.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License