College5vraag17

Wat is het kenmerk van representaties in het gebied CA3 van de hippocampus?

Antwoord:

De representaties worden gekenmerkt door spaarzaamheid, d.w.z. er worden maar weinig cellen actief. Zo zijn de representaties relatief niet-overlappend en is er sprake van scherpe patroonscheiding en kun je op dat moment dus iets recallen of niet.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License