College5vraag16

Leg (globaal) uit hoe increased sharpness of representation ontstaat in de MTLC.

Antwoord:

Competitieve zelf-organisatie (d.m.v. Hebbiaans leren en competitie door inhibitie) zorgt ervoor dat de stimulusrepresentatie scherper wordt doordat de meest actieve neuronen hun gewichten zullen afstemmen en bij herhaalde aanbiedingen van die stimulus nog meer geactiveerd zullen raken. Hierin zullen de meest actieve neuronen een grotere inhibitoire competitie veroorzaken, wat de activatie van de minder geactiveerde neuronen nog meer verzwakt.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License