College5vraag15

Wat bedoelen Norman & O'Reilly met complementary learning systems?

Antwoord:

De hippocampus en de (neo)cortex vullen elkaar aan. De eerste is goed in “declaratieve geheugen”(het snel leren van gebeurtenissen) en de tweede goed in “procedurele geheugen” (het langzamer leren van statistische regelmatigheden).

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License