College5vraag14

Waar is de medial temporal lobe cortex (MTLC) met name bij betrokken?

Antwoord:

Bij recognition. Kan niet ‘recallen’, maar kan dus wel blijk van herkenning geven op eerder gepresenteerde stimuli. De MTLC is dus met name betrokken bij bekendheid (familiarity) met het onderwerp. (Model van Norman & O’Reilly)

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License