College5vraag13

Waar is de hippocampus met name bij betrokken?

Antwoord:

Bij recall. Dit gaat d.m.v Hebbiaans leren en competitie (inhibitie). Met name betrokken bij het onderscheid kunnen maken tussen iets wat wel of niet geleerd is, zolang er patroon separatie toegepast kan worden lukt dit. Niet geleerde items leveren geen recall op; attractor dynamics zorgt voor de scheiding; als je iets ‘half’ herkent zorgt het netwerk ervoor dat je het volledig herkent.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License