College5vraag12

Wat is het verschil tussen recognition en recall?

Antwoord:

Bij beide is er sprake van herkenning, alleen bij recall kan er ook nog een specifiek label aan de stimulus gegeven worden. Recall is ‘icoon specifiek’ en dus sterker dan recognition, die alleen in staat is globale overeenkomsten met het al bekende te ondervangen.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License