College4vraag9

Wat stelt de Euclidische afstand tussen de item representaties in de Representation laag voor?

Antwoord:

De Euclidische afstand tussen twee items geeft aan in hoeverre deze gelijk zijn. Een korte/kleine afstand betekent dat de items heel erg op elkaar lijken. Een hoge afstand betekent dat ze heel erg verschillend zijn.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License