College4vraag7

Wat is een trainings-epoch in het Rumelhart netwerk?

Antwoord:

In één epoch worden álle inputs (dus in dit netwerk élk item-relatie paar) éénmaal aangeboden, gewoonlijk in random sequence. Bij ieder voorbeeld worden de gewichten aangepast via backpropagation.

(bron: McClelland & Rogers paper, p. 313-314)

Edit: Eén epoch houdt dus in dat alle voorbeelden, inputs, eenmaal getoond zijn. Bij ieder voorbeeld worden er gewichten aangepast. Dus meerdere malen binnen een epoch.(toch? onderaan p.314, linkerkolom) Het aantal epoch vertelt dus het aantal maal dat het netwerk alle voorbeelden heeft gekregen. (Epoch500, Epoch1000)

Edit:klopt.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License