College4vraag6

Onderstaand figuur geeft de Error functie van een netwerk, afgezet tegen de Weight space van het netwerk. De gewichten worden ingesteld met backpropagation. Nu speelt de parameter ε ook mee.

3.jpg

Leg uit hoe de parameter ε de evolutie van het netwerk kan beïnvloeden als het netwerk begint in punt B (pijl).

Antwoord:

Door een grote ε te gebruiken, kunnen we ervoor zorgen dat punt B de minimale bereikt. Zie onderstaand figuur.

5.jpg

Welk gevaar kan ontstaan bij een grote parameter ε als het netwerk begint in punt A (pijl)?

Antwoord:

Door een te grote ε te nemen, wordt de minimale overgeslagen. Zie onderstaand figuur.

6.jpg

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License