College4vraag15

Beschrijf het verschil in de clusterstructuur bij 500 epochs en bij 2500 epochs.

Antwoord:

Bij 500 epochs is het nog vroeg in het leerproces en zijn er nog geen globale semantische categorieen (al zie je dat het al onderscheid begint te maken tussen planten en dieren). Bij 2500 epochs is het leerproces al een stuk verder en heeft er een reorganisatie van categorische structuur plaatsgevonden, dus er is goed semantisch onderscheid tussen de categorieen.

Door welke twee processen komt de clusterstructuur bij 2500 epochs met name tot stand?

Antwoord:

Differentiation: Items die weinig op elkaar lijken/weinig eigenschappen met elkaar gemeen hebben zullen langzamerhand verder uit elkaar gaan.

Edit: Is dit eigenlijk hetzelfde als pattern separation?

Coalescence: Items die meerdere eigenschappen met elkaar gemeen hebben trekken meer naar elkaar toe. Bijvoorbeeld: alle dieren hebben de eigenschap 'bewegen' (can move) dus zullen ze meer naar elkaar toe trekken.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License