College4vraag12

Beschrijf de ontwikkeling van de item representaties in de Representation laag tijdens het leren aan de hand van onderstaand figuur.

rumelhart1.png

Antwoord:

In het begin van het (semantische) leerproces hebben alle eigenschappen hetzelfde lage gewicht. Al vrij snel ontstaat er een scheiding tussen de categorieën dieren en planten. Binnen deze categorieën splitsen de volgende groepen zich na een tijd uit (bloemen & bomen bij de planten en vissen & vogels bij de dieren). Daarna maakt het netwerk een scheiding tussen de individuele dieren (dus bijvoorbeeld tussen salmon & sunfish), maar dit duurt relatief lang aangezien ze veel eigenschappen delen en dus erg lang op elkaar blijven lijken.
-> De representaties gaan van globaal naar specifiek (bijvoorbeeld van dieren naar canary)
-> Zodra de categorieën uit elkaar gaan worden de gewichten van de eigenschappen tegenovergesteld aan elkaar

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License