College4vraag11

In onderstaand figuur zie je de ontwikkeling van item representaties in de Representation laag tijdens het leren.

rumelhart2.png

Wat gebeurt er in deze ontwikkeling?

Antwoord:

In het netwerk ontstaat een semantische structuur. Het netwerk groepeert de vogels (canary & robin), bomen, bloemen en vissen bij elkaar op basis van de eigenschappen die ze gemeen hebben.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License