College4vraag10

Hoe ontstaat een hiërarchische cluster analyse van de item representaties in de Representation laag? Wat geeft de uitkomst van deze analyse weer?

Antwoord:

Item-presentation paren die meer met elkaar te maken hebben, krijgen dezelfde gewichtveranderingen toegewezen. Zo werkt de analyse naar de overkoepelende categorieen (de superordinates) toe.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License