College4vraag1

Wat wordt bedoeld met gradient descent?

Antwoord:

Gradient descent betekent simpelweg omlaag gaan totdat je (hopelijk) de bodem bereikt. Dit is de leertechniek die gebruikt wordt in backpropagation.

This function describes the error the neural network makes in approximating or classifying the training data, as a function of the weights of the network.

grafiek.jpg

Edit: E beschrijft het verschil tussen de gewenste activiteit en de huidige activiteit, ofwel de error. Dit verschil wil je reduceren, naar beneden brengen. Daarom noemen we deze leertechniek gradient descent. Gradient slaat op het feit dat E verschillende waarden kan hebben. Je blijft gewichten aanpassen om de E te minimaliseren, het is niet helemaal fout of helemaal goed, het zijn approximaties en is dus een gradient.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License