College3vraag8

Wat is het “wat versus waar” probleem in visuele perceptie?

Antwoord:

Omdat het soort object op een andere locatie in de hersenen wordt verwerkt dan de plaats van dat object, ontstaan er soms problemen. Hoe verder je komt in de verwerking van de stimulus, hoe meer locatie-informatie er verloren gaat. Dit kan worden opgelost door de responsen van de laag in het netwerk liggende cellen te verbinden met een precieze weergave van het visuele veld, zoals die in V1 bestaat. (Dorsale vs ventrale stroom)

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License