College3vraag7

Welk probleem kan zich voordoen bij invariante object representaties?

Antwoord:

Bij invariante object-herkenning gaat informatie verloren over bepaalde kenmerken van dat object, bijvoorbeeld zijn locatie of kleur. (denk ik?)

(Edit: of had het iets te maken met het leren van nieuwe representaties?)

Catastrofic interferention?

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License