College3vraag5

Welk probleem doet zich voor als verschillende feedforward netwerken verschillende visuele kenmerken (features) verwerken?

Antwoord:

Verschillende visuele kenmerken worden op verschillende manieren door de hersenen verwerkt: dit betekent dat er ook verschillende feedforward netwerken aan te pas komen. Deze informatie moet met elkaar geïntegreerd worden omdat anders de combinatie tussen verschillende eigenschappen niet gemaakt kan worden.

(Binding problem: when different feedforward networks have to process different visual features this means that there is no unity. You do not know which color belongs to which shape or where a shape is located)

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License