College3vraag4

Hoe kan catastrophic interference bij feedforward netwerken worden voorkomen?

Antwoord:

Catastrophic interference bij feedforward netwerken kan worden voorkomen door alle te leren informatie in een enkele sessie te behandelen. Dit is echter niet gelijk aan wat wij mensen vanuit een cognitief perspectief ervaren: we hoeven bijvoorbeeld niet alle woorden van een bepaalde taal in 1 sessie te leren; dat werkt prima incrementeel.
Ook kan besloten worden meerdere feedforward netwerken te gebruiken om de informatie uit meerdere leersessies op te slaan. Dit is meer overeenkomstig onze werkelijkheid.

(Prevent problem of catastrophic interference: part the function domain in two intervals, each interval is approximated by own feedforward network therefore the learning in one network does not affect the learning in the other network)

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License