College3vraag2

Wat betekent (globaal) het feit dat feedforward netwerken universal approximators zijn? In welke zin is dit beperkt?

Antwoord:

Voor elke functie is een feedforward netwerk te bedenken dat de functie op elk gewenst nauwkeurigheidsniveau kan benaderen. Echter, de theorie van Hornik et al. postuleert dat een universal approximator alleen werkt voor eindige intervallen op het domein van de invoer.

(feedforward networks are universal approximators: for any function one can find a feedforward network that approximates that function within a desired level of accuracy
limitation: restricted to closed and bound subsets of the function input domain)

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License