College3vraag14

Wat is een kenmerkend verschil tussen disinhibitie en (directe) top-down activatie bij de interactie tussen feedforward netwerken en feedback netwerken in visuele perceptie?

Antwoord:

- Bij top-down activatie worden alle signalen in de retinotope gebieden die gerelateerd zijn aan het object, geactiveerd.
- Bij disinhibitie worden alle behalve de belangrijke informatie geïnhibeerd. Dit heeft als voordeel dat er ook geen activiteit is als de stimulus wegvalt. Dit in tegenstelling tot top-down activatie.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License