College3vraag13

Wat is disinhibitie?

Antwoord:

De inhibitie van inhibitie. Disinhibitie is het effect of inhibitoire connecties vanuit de inhibitoire populatie naar zichzelf. Het effect is een vermindering of verwijdering van inhibitie op exitatorische neuronen. De activiteit van deze neuronen zal dus toenemen indien deze neuronen geactiveerd worden.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License