College3vraag12

Wat is een kenmerkend verschil in de rol tussen feedforward netwerken en feedback netwerken in visuele perceptie?

Antwoord:

Identificatie van bekende objecten gebeurt op een feedforward-manier omdat dat te snel gebeurt voor feedback om daar ook een rol in te spelen.

FF network identifies objects in visual field, FB network serves as a "binder" for object and location information (through disinhibition)

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License