College3vraag11

Wat is een kenmerkend verschil in activatie tussen feedforward netwerken en feedback netwerken in visuele perceptie?

Antwoord:

Een feedback netwerk moet gezien worden alsof het bovenop het feedforward netwerk ligt: neuronen in retinotopisch georganiseerde gebieden in het feedforward netwerk, hebben corresponderende neuronen in de retinotopisch georganiseerde gebieden van het feedback netwerk. (nog wel onvolledig geloof ik)

The feedback communication of identity information in
our model occurs by means of a feedback network. The
feedback network has the same structure as the layers V2–
AIT of the feedforward network, but
its connections are reciprocal. Hence, activation in the
feedback network flows from AIT to V2 (Figure 2). The
feedback network can be conceived of as lying ’on top’ of
the feedforward network (with the exception of V1).

Komt dit zo'n beetje hier op neer?
Feedback netwerken liggen 'boven op' feedforward netwerken. Feedforward netwerken lopen van de V2 naar AIT. In de AIT worden vervolgens pas de feedback netwerken geactiveerd, die lopen dan van AIT terug naar V2.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License