College3vraag10

Het gebied LIP in de pariëtaal cortex is betrokken bij het verwerken van locatie informatie en spatiële aandacht voor oogbewegingen. Het receptieve veld van een neuron in dit gebied komt overeen met een locatie waar een stimulus kan verschijnen. Als een stimulus op die locatie wordt aangeboden, dan is de activatie onset van de stimulus in dit gebied ongeveer 60ms. Als een stimulus in het receptieve veld geselecteerd wordt door een cue buiten het receptieve veld, dan zie je na ongeveer 200ms een oplopende activatie van deze neuron. Hoe zou deze activatie tot stand kunnen komen?

Antwoord:

deze activatie komt tot stand door de 'cue' die topdown feedback activeert en uiteindelijk bij het stimulus induced retinotopische gebied op deze manier de andere eigenschappen van de stimulus activeert.

Wat zou een verklaring kunnen zijn van het tijdsverschil tussen onset activatie en cue-gerelateerde activatie?

Antwoord:

cue buiten het receptieve veld komt later aan

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License