College3vraag1

Wat zijn de voordelen die (biologische) feedforward netwerken hebben voor visuele perceptie?

Antwoord:

De voordelen zijn:
- snelle categorisering, voor een nieuwe taak een nieuw netwerk;
- werken parallel voor bijvoorbeeld vorm, kleur en locatie;
- kan vrijwel elke functie met een aangegeven gewenste nauwkeurigheid benaderen;
- verscheidene leertechnieken kunnen gebruikt worden om de gewichten in het feedforward netwerk te bepalen.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License