College3vraag

Het gebied LIP in de pariƫtaal cortex is betrokken bij het verwerken van locatie informatie en spatiƫle aandacht voor oogbewegingen. Het receptieve veld van een neuron in dit gebied komt overeen met een locatie waar een stimulus kan verschijnen. Als een stimulus op die locatie wordt aangeboden, dan is de activatie onset van de stimulus in dit gebied ongeveer 60ms. Als een stimulus in het receptieve veld geselecteerd wordt door een cue buiten het receptieve veld, dan zie je na ongeveer 200ms een oplopende activatie van deze neuron. Hoe zou deze activatie tot stand kunnen komen?

Antwoord:

Wat zou een verklaring kunnen zijn van het tijdsverschil tussen onset activatie en cue-gerelateerde activatie?

Antwoord:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License