College2vraag9

Wat is het verschil tussen off-on en on-off center-surround receptieve velden?

Antwoord:

Bij off-on is het midden (center) geinhibeerd en het omliggende (surround) geexiciteerd. Bij on-off is het midden (center) geexiciteerd en het omliggende (surround) geinhibeerd.

Edit: Als je kijkt naar de gabor filter is het de 'phase' die verschilt.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License