College2vraag7

Hoe verandert de representatie van een invariant object tussen de onderste lagen en de bovenste lagen in een feedforward netwerk, als het netwerk geleerd heeft het object (invariant) te herkennen?

Antwoord:

Als een netwerk een object invariant heeft leren herkennen, heeft het netwerk een unieke statesubspace weten te vinden die los staat van andere objecten. D.W.Z het netwerk heeft geleerd bepaalde kenmerken van het object te onderscheiden die het object uniek maken ten opzichte van andere objecten.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License