College2vraag6

Welke kenmerken heeft de representatie van twee invariante objecten in de state space van een laag in een feedforward netwerk, als die twee objecten steeds als verschillende objecten worden herkend/geclassificeerd?

Antwoord:

Door de verschillende gewichtwaarden in het feedforward netwerk ontstaan er onderscheidbare manifolds in de state space. Deze overlappen elkaar niet en worden dus apart geactiveerd. Ieder punt van activatie activeert dus een van beide, maar nooit allebei.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License