Vraag 5

Leg uit hoe je object invariantie kunt beschrijven in termen van de state space van een laag in een feedforward netwerk.

Antwoord:

Alle images/objecten hebben hun eigen gewichtwaarden in de dimensies. Zo ontstaat een subspace in die state space , dat één image/object representeert. Dus wanneer diezelfde gewichtwaarden worden geactiveerd, wordt de het bijbehorende image/object geactiveerd in de state space .

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License